Individuel terapi

I individuel terapi er det dig og dine følelsesprocesser, der er i centrum. Kontakten mellem dig og mig er det bærende, at du føler dig lyttet til og forstået er en forudsætning for, at du som klient kan føle dig tryg nok til at åbne op for dine problemer og smertepunkter.

Jeg vil arbejde både med fokus på, hvad du fortæller med dine ord og hvad dine kropsignaler fortæller uden ord. Vi skal sammen arbejde på at både de beviste følelser og de kropslige signaler bliver lyttet til. Det vil give nye indsigter og fordybe din forståelse af dig selv og det din opvæksthistorie har betydet for dig, og - betydet for de problemer, du har her og nu. Du vil sikkert komme igennem både smertelige og glædelige følelser og få nye oplevelser af dig selv og dine ressourser.  Arbejdet med krop og psyke kan løsne bunden energi, der kan frigøres til ny livsenergi og nyt mod på livet.

Parterapi

I et parforhold med konflikter og følelsesmæssig afstand går begge parter ofte med et savn efter at blive lyttet til og forstået og taget alvorligt.

I et meget konfliktfyldt forhold vil der ofte hos begge parter være mange sårede følelser, som kan gøre det meget svært at lytte til hinanden.

Det er derfor et helt centralt arbejdspunkt i parterapien at støtte parterne i at genetablere en samtaleform, der er anerkendende og lyttende.

Derfor skal vi sammen søge at finde en gensidig accept af begges ret til at have deres følelser og meninger, også selv om den anden er uenig og måske har de modsatte følelser.

En anerkendende samtale er også er forudsætning for at kunne snakke meningsfyldt og gerne omsorgsfuldt og løsningsorienteret om alle de andre vanskelige og sårbare punkter.

På den måde kan I undersøge og afklare om der stadig er kærlighed og om I tror nok på  kærligheden og vil arbejde for at styrke nærheden og forholdet  –  eller om I vil bruge terapien til at afslutte forholdet på en respektfuld og gennemtænkt måde.