Livskriser, sorg og tab:

Eksistentielle livskriser  kan f. eks opstå ved skilsmisse, mistet arbejde, alvorlig måske kronisk sygdom eller andre utryghedsskabende hændelser.

I alle de nævnte situationer er der tale om at miste på et eller andet plan og opleve et stort tab. Det dybeste og voldsomste tab, et menneske kan komme ud for, opstår ved dødsfald i den nære familie eller venner.

Disse krisesituationer kan være skræmmende og svære at overskue. De kan fremkalde voldsom sorg, dybt depressive stemninger og følelser af desperation eller håbløshed og opgivenhed.

Det kan være vigtigt at opsøge hjælp inden tingene bliver  uoverskuelige. Have en professionel at tale med og få støtte til at udtrykke de komplekse følelser og forstå, hvorfor de er opstået og finde nye måder at handle på.

Depressive følelser:

Depressive følelser  eller direkte depression rammer rigtig mange mennesker.

Det følelsesmæssige sortsyn og  tungsind kan ledsages af oplevelser af meningsløshed og ulyst til mange af hverdagens normale handlinger og livsudfoldelse.

Nogle oplever søvnforstyrrelser og direkte mangel på lyst til at stå op om morgenen og komme i gang med dagen. Angstfølelser er også hyppigt forekommende.

De bagved liggende årsager kan nogle gange findes i personens opvækst-historie og andre gange mere i den aktuelle livssituation her og nu.

Under alle omstændigheder kan det være meget vanskeligt og krævende både for en selv og de pårørende at håndtere alene.