Min baggrund

Jeg er organisk kropspsykoterapeut, uddannet på Institut for Organisk Psykoterapi i Holbæk. Desuden er jeg cand. phil. i nordisk litteratur og har bred erfaring med voksenundervisning.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening, hvor jeg bl. a. har beskæftiget mig meget med etiske spørgsmål og terapeutens etiske ansvar overfor klienten.

Jeg har haft psykoterapeutisk praksis i mere end 20 år og har løbende modtaget supervision og efteruddannelseskurser på Instituttet i Holbæk og andre psykoterapeutiske retninger.

I disse forløb har jeg modtaget intensiv undervisning og træning i at arbejde med både individuel terapi, parterapi, gruppeterapi og supervision.

Krop-psykoterapeutisk: 3-årig efteruddannelse hos Malcolm og Katherine Brown.

Kurser i Bodynamic-regi.

Jungiansk drømmeanalyse og symbolforståelse.

Samt flerårig efteruddannelse i Psykosomatisk traumeterapi hos Ulla Rung Weeke.

Jeg har i flere år arbejdet som eksamens-censor ved psykotera-peutiske uddannelses-institutter.