Organisk Psykoterapi

Organisk Psykoterapi er en dybdegående terapiform, der nænsomt arbejder med både psyken og kroppen, som konstant spiller sammen og påvirker hinanden.

Derfor udfoldes terapien i et samspil mellem samtalen og kropsfornemmelserne.

Igennem den opmærksomme og respektfulde  samtale åbner klienten for sine problemstillinger og følelsesoplevelser. Her tages der udgangspunkt i den aktuelle livssituation, hvad er det her og nu, der foruroliger dig og giver følelsesmæssig smerte eller tvivl? Her er det også vigtigt at uddybe, hvilken forståelse du har af det der sker og hvilke tankeprocesser, det sætter i gang hos dig?

Samtidig vil terapeuten spørge ind til dine kropsfornemmelser og hvad du mærker?

Fordi en bestemt følelsestilstand svarer til en bestemt tilstand i kroppen: hvis man f.eks. føler sig glad og fri vil musklerne være afslappede,  man trækker vejret friere og blodet flyder friere, så kroppen oplades med energi. Hvis man modsat føler sig depressiv eller urolig, vil musklerne typisk være mere anspændte, vejrtrækningen lidt mere overfladisk, så kroppens energi-niveau bliver nedsat.

Samtidig rummer næsten alle mennesker et vist mål af kropslige blokeringer og muskulære spændinger, som nedsætter vores vitalitet og kontakten med kroppens signaler.

Disse spændinger – ofte kaldet pansringer - kan rumme gamle, tilbageholdte følelser, som vi måske tidligere i livet har været bange for at give udtryk for. Derfor har vi fortrængt de ”farlige eller forbudte” følelser ved at spænde op i kroppen, stramme musklerne og holde masken.

Organisk psykoterapi sigter mod at bearbejde og opløse nogle af disse spændinger og genskabe kontakten til de fortrængte følelser.

Denne proces kan forgå både igennem den trygge kontakt,  som det verbale og energimæssige nærvær mellem terapeut og klient skaber og ved at arbejde direkte med forskellige kropslige øvelser.

Gennem dette arbejde genopvækkes den spontane livsenergi. Kroppens og psykens egne helbredende ressourser frigøres og støtter den personlige vækst og autenticitet.