Problemer i parforholdet

Mange kan opleve svære problemer i deres parforhold. Kommunika-tionen og samspillet i dagligdagen kan være præget af irritation og misforståelser, følelser af ikke at blive hørt og taget alvorligt. For-nemmelse af  at partneren trækker sig tilbage følelsesmæssigt og lukker af, kan også skabe utryghed og mistillid hos en. Jalousi og angst for at miste kan antændes. Så man begynder at opføre sig mistænksomt og kontrollerende overfor partneren. Det kan igen kan afføde ny mistillid, og så kører en negativ spiral af utryghed og mistillid, der kan grave sig stadig dybere. Det er altafgørende at få stoppet den spiral. Men det kan være svært at forstå, hvorfor de samme konflikter opstår igen og igen. Mange føler sig seksuelt skuffede i forhold til partneren, andre par oplever store uenigheder i forhold til børnene. For flere par er det svært at fastholde nærheden og seksualiteten, når de har fået børn og bliver mest optaget af dem og nærheden med børnene. Alle disse følelses-mæssige hårdknuder kan være svære for parret at løse selv

Familiekriser

Også i familien - i forhold forældre og søskende kan man opleve konflikter og følelser af sorg og svigt. Der kan opstå skænderier eller lyst til at lukke af og afskære kontakter. Der kan ligge både vrede og sårede følelser imellem parterne. Disse følelser kan gå meget dybt og være svære at komme godt igennem, netop fordi den familie, man vokser op i, sætter så dybe og vigtige spor i de tidlige barndomsår. Spor som kan præge en resten af livet. I nogle familier opstår der voldsomme konflikter i forbindelse med arven. De konfliktfyldte følelser lægger sig så oven i tabet af den nære pårørende og kan være meget svære at komme til bunds i alene.