Konflikt- og vredeshåndtering – at sige til og fra

Mange mennesker er bange for konflikter. Det er forståeligt, at man nødig vil gøre andre kede af det og såre dem. Men det kan betyde, at man fornægter eller fortrænger den naturlige og sunde vredesfølelse,  som kan være fuldt berettiget i mange livssituationer. Den kan være med til at rette op på ting, som er ved at køre den gale vej. Andre mennesker er måske for hurtige til at vise vrede og  skabe konflikter og har svært ved at møde uenigheder eller modstand med nysgerrighed og tolerance. Begge dele handler om et skævt forhold til den sunde vredesfølelse og en ubalance i evnen til at sige til og sige fra. Både i familien og på arbejde kan det skabe unødige misforståelser og påvirke forholdet til både familie og kolleger negativt.

Så det kan frigøre ressourcer at blive bedre til at håndtere sin vrede, at være autentisk og sige fra - sige Nej, men også til at turde vise sin imøde-kommenhed og sige til – sige Ja.

Personlig udvikling – at finde og være sig selv

Du kan opleve at have mistet kontakten til dig selv, være i vildrede med hvem du er, og hvad der er vigtig for dig. Føle dig ude af stand til at tage de rigtige livsvalg - måske både med hensyn til partner, arbejde og venner. Du kan have følelsen af, at den måde du lever på lige nu ikke er helt rigtig for dig. Man kan være i stor tvivl om egen betydning i tilværelsen – eller have svært ved at se meningen med det hele. Der kan være behov for støtte til at finde sin jordforbindelse, se sig selv tydeligere og få mere fat i hvilke følelser og tanker der er vigtige for dig. Så længslen efter at finde sit autentiske jeg og være sig selv kan sætte nye, positive spor i gang.