Stress og udbrændthed

Stress-symptomer rammer mange mennesker. Man kan opleve pres og uro i kroppen. Der kan være søvnbesvær og mangel på energi, så det meste føles uoverkommeligt. Så man kan miste lysten til både arbejde og sociale aktiviteter. Det kan være ledsaget af angst for ikke at slå til, modløshed og ulykkelige følelser.

Disse og andre stress-symptomer er ofte arbejdsrelaterede, men personlige følelser og hændelser  fra privatlivet kan bestemt også spille ind. Så terapiforløbet kan både bestå i stress-coaching med rådgivning og dybere følelsesbearbejdning.

Udbrændthed  ligner en dybere form for stress og opstår mest fordi personen er udsat for alt for store og uoverkommelige belastninger, der føles som de aldrig slutter. Det medfører en umådelig træthed,  hvor næsten alt forekommer udsigtsløst. Man bliver bange og totalt energiforladt, og skal snarest muligt i en behandling

Uro og angst

Uro og angst kan skyldes andre ting end stress og overbelastning. Det kan vise sig som pres i kroppen nogle gange med rystelser og åndenød, der kan opstå følelser af panik og rædsel. Mange kan opleve præstationspres, når man står overfor større opgaver eller i det daglige arbejde og ansvar.

En del oplever søvnbesvær i forbindelse med uroen. Det kan være dybt foruroligende og svært at gennemskue, hvorfor det opstår og hvad man kan gøre. Derfor kan man let komme til at føle sig hjælpeløs overfor angsten, men man kan hjælpes.